kiem tien online

kiem tien online với máy in 3D

Cách kiem tien online với máy in 3D dễ dàng Nếu bạn từng theo dõi các hot trend của năm 2017, thì Fidget Spinner là thứ đồ chơi có sức hút vô cùng mãnh liệt để kiem tien online, và nhiều trong số đó được làm từ…máy in 3D giá rẻ! Nếu bạn lỡ mất trào lưu…

khoan cach dau phun chuan là như thế nào?

Hiệu chỉnh Khoản cách lý tưởng giữa đầu phun và bàn in của máy in 3D để cò khoản cách đầu phun chuẩn khoan cach dau phun chuan là khoảng cách giữa đầu phun (Nozzle) và bàn in (Platform/Headbed) của máy in 3D công nghệ FDM quan trọng ra sao và bao nhiêu là hợp lý? Những vấn…