Công nghệ máy in 3D sẽ thay đổi thế giới

Nói về công nghệ nano thì in 3D đang là một trong những xu hướng phát triển mới với khoa học kỹ thuật. Những năm 1980, kỹ sư tên là Chuck Hall có ý tưởng vô cùng táo bạo về một chiếc máy có thể in mô hình 3D. Lúc đó bị nhiều người coi…