Hướng dẫn load nhựa vào máy in 3D Eagle và một số loại máy in 3D khác trên thị trường.

Anh chị chú ý ngay chổ sợi nhựa chúng ra bẻ cho vào máy in phải thẳng và kèm chuyên cắt sợi nhựa, khi cắt nhựa chúng ta cắt xéo rồi bớp cần ngay đầu phun để cho nhựa vào. sau đó làm như trong clip mình hướng dẫn để tự động máy load nhựa.

Khi nhựa load xong thì phía dưới đầu phun sẽ có nhựa chạy ra từ đầu phun nhựa. Nếu chưa thấy nhựa chảy ra từ đầu phun thì chúng ra chọn purge more để load thêm. Sau khi thấy nhựa ra từ đầu phun thì chúng ra đả load nhựa xong rồi sau đó chọn continue để hoàn thành load nhựa.

Chúc các anh chị thực hiện thành công

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *